Attack on Titan Season 3 – Anime Expo 2018 (進撃の巨人) w/ Yuki Kaji

Attack on Titan Season 3 Premier Anime Expo 2018 進撃の巨人 Yuki Kaji Shingeki no Kyojin 进击的巨人 第三季 北美首映式